1. Verwerking van persoonsgegevens

1.1 Rotterdam Routes genereert geen persoonsgegevens. Er wordt uitsluitend anonieme gebruikers data gegenereerd (zoals het type, het besturingssysteem en de taalinstelling van het apparaat waar de applicatie op wordt geïnstalleerd.). Wanneer u de app gebruikt geeft u toestemming voor het gebruik en verzameling van deze data.

1.2 De verzamelde data wordt ingezet voor statistische en marketingdoeleinden. Deze data is niet te herleiden naar u als persoon.

1.3 Om de app te kunnen laten functioneren wordt de GPS-sensor en de internetverbinding van uw apparaat gebruikt om uw locatie te kunnen vaststellen. Ook deze gegevens worden geanonimiseerd en zijn dus niet te koppelen aan u als persoon. Indien u niet wilt dat Rotterdam Routes uw internetverbinding en GPS-sensor gebruikt, dient u Routes Rotterdam te verwijderen.

 

  1. Software Tools & Social Media

2.1 Rotterdam Routes maakt gebruik van Flurry Analytics voor het analyseren van het gebruikersdata. Wij adviseren u dan ook de privacyverklaring van Flurry Analytics door te lezen om te zien hoe zij met uw gegevens omgaan. U kunt de policy vinden door op de volgende link te klikken: https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/index.html

 

  1. Uw rechten met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens

3.1 Aangezien alle verzamelde data los worden gekoppeld van u als persoon is het niet mogelijk om uw gegevens bij Rotterdam Routes op te vragen.

 

  1. Bewaartermijn

4.1 Rotterdam Routes bewaart de opgeslagen data niet langer dan noodzakelijk is voor de daarvoor bestemde doeleinden, tenzij door wettelijke bepaling wordt geacht deze data langer te bewaren. Op het moment dat uw data niet meer nodig zijn, worden deze permanent verwijderd.

 

  1. Wijzigingen

5.1 Rotterdam Routes behoudt zich het recht voor deze privacy statement te allen tijde te wijzigen. Wij het raden u dan ook aan deze statement regelmatig te checken op een gewijzigde inhoud. Gebruik van deze applicatie houdt in dat u akkoord gaat met de al dan niet gewijzigde Privacy Statement

 

  1. Contact

Mocht u vragen hebben over deze Privacy Statement of andere aspecten rondom Rotterdam Routes, kunt u contact opnemen met onze gegevensverwerker via: info@rotterdamroutes.nl

Volg Rotterdam Routes ook op: